Sözleşme, antlaşma, bağlaşma...

Misak,
Arapça: misak,
Arapça, kuvvetle bağlamak anlamındaki іѕak keliimesinden türetilmiştir.
İngilizce: treaty, pact, convention, 
Fransızca: traite, pacte, convention, 
Almanca: vertrag
Aht, Ahit, 
Ahitleşme, 
Antlaşma, 
Antant,
Bağlaşma.
Muahede, 
Pakt,
Sözleşme, 
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu; ahit, muahede, ahitleşme, pakt.
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma, yemin.
İki ya da daha çok devlet arasında yapılan bağlayıcı yazılı sözleşme.
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak ve iktisadi ilişkiler gibi konularda yasal sonuçlar doğurmak üzere yapılan sözleşme.

Misak-i Milli:
Erzurum ve Sivas kongrelerinde belirlenip 28 Ocak 1920 tarihinde son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından da kabul edilen ve Türk İstiklal Savaşı’ na temel olan, ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığıyle ilgili altı maddelik milli antlaşma, milli ahitname. 

Misak teriminin başka anlamları:
Sevketme, ileri sürme.
Havada uçarken kanadını birbirine vurup uçan güvercin.
Sürme, gütme, sevketme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ