Soylular...

Zadegan,
Farsça: zadegan.
Fransızca: aristocratie.
İngilizce: elite, upper crust, aristocrats.
Aristokratlar.
Soylular.
Soylular sınıfı.
Toplumun asil sınıfı, soylu kimseleri

Soylu:
Necip,
Birkan,
Asilzade, Aristokrat
Kişizade.
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan.
Temiz ve meşhur soydan olan. 
Tanınmış ve temiz aileden olan. 
Meşhur ve belli aileler cemaatı.
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil.
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil.
Osmanlıda, XIX. yüzyıldan itibaren aristokrat karşılığı olarak kullanılmıştır.

Zadegan alayı:
Argo; Kopuk, ipsiz, serseri ve meteliksizler topluluğu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ