Sunma, tanıtma...

Takdim,
Arapça: takdim
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme.
Tanıtma.
Tanıştırma.
Öne alma, önceye alma.
Sunma, sunuş.
Öne alma, önceye alma.
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma.
Tanıtma, tanıştırma.
Küçük bir kimseyi yaş, amel, mevki ve takva itibariyle büyük bir kimse ile tanıştırmak
Arzetmek.
Sunmak.
Bir büyüğün önüne geçip bir şey vermek.
Öne geçirmek, bir şeyi başka bir şeyden önde tutmak.

Teslif,
Kendinden büyük ve üstün bir kimseye verme, sunma:
(Bir kimse veya şeyi) Birine tanıtma, tanıştırma
Öncelik tanıma, öne alma.
Bir kitabın başında
 yer alan, eseri ve içindeki konuları açıklayıcı bölüm, methal, giriş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ