Denizde açığa veya kıyılara yerleştirilen, düzenli aralıklarla ve sürekli belirli aralıklarla yanıp sönen küçük fener...

Çakar,

Şimşekli Fener,
Deniz feneri.
Flaş,
Denizde açığa veya kıyılara yerleştirilen, düzenli aralıklarla ve sürekli belirli aralıklarla yanıp sönen küçük fener.

Denizde, açığa ya da kıyılara yerleştirilen, belirli aralıklarla yanıp sönen küçük fener.
Belirli aralıklarla yanıp sönerek denizdeki taşıtlara yol gösteren, genellikle ufak fener.

Çakar sözcüğünün başka anlamları:
Kıvılcım,
Şimşek.
Belirli araçların trafikte üstünlük sağlamak için kullandığı, yanar dönerli kırmızı ve mavi ışık; çakar lamba.
Genişliği on, uzunluğu yaklaşık iki yüz elli kulaç olan balık ağı.
Çok derin olmayan açık denizlerde alamana ağı tarzında kullanılan büyük balık ağı.
Uskumru avlamağa yarayan bir çeşit ağ.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ