Maarif kitaphanesi ve matbaası sahibi ve saatli maarif takvimlerinin kurucusu...

Naci Kasım,
(D. Hoy 1884 - Ö. İstanbul 1963).
Maarif kitaphanesi ve matbaası sahibi ve saatli maarif takvimleri' nin kurucusudur.
Editor, ilk Türk kitapçılarından biri olan babasi Hacı Kasım Efendi' nin yanında Beyazıt Sahaflar çarşısındaki kitabevinde başladı (1895). 1901 yılından sonra da kitaphaneyi tek başına yönetmiştir.
Türk yazarı ve yayımcısı.
İlk türk kitapçılardan Hacı Kasım Beyin oğlu.

Babası Hacı Kasım Efendi İranın Hoy kentinden gelip İstanbul'a yerleşmiştir. Ankara caddesinde ara vermeksizin 60 yıl kitapçılık ve yayımcılık yaptı. Abdülhamid II’ ye karşı direnen aydınların kitaplarını yayımladı. Millİ Mücadeleyi ve Atatürk devrimlerini yayınlarıyla destekledi. Saatli Maarif Takvimi’ ni çıkardı.
Türkiye’ nin en eski işletmelerinden biri olan Maarif Kitaphanesi ve ilk Türkçe takvim olan Saatli Maarif Takvimi, tam 140 yıldır varlığını sürdürmektedir.

10 mart 1963 yılında İstanbul' da öldü.

Naci Kasım Eserleri:
Hazinei Mektubat (Mektuplar Hazinesi) 
Ordumuzun Zafer Kitabeleri,
Öz Türk Diline Anahtar,
Türkün Altın Kitabı-Gazi’nin Hayatı
Osmanlı Dilinde kullanılan Kelimelerin Türkçe Karşılığı,
İcrada Para Tediyesinin Islahı
Türk Alfabesinin İslahı; 
Türk Dili ve Türk Dili Diksiyoneri
Teşkili Temenni Edilen Çocuğu Koruma Cemiyeti Nizamnamesinin Ana Hatları.
Kuranı, Latin harfleriyle basmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ