İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç...

Ardak,
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç.
Çürümüş, çürümeye yüz tutmuş ağaç.
Kesilmeden yerinde kurumuş ağaç.
Eski Türkçe metinlerde bozulmak, çürümek anlamındaki artak kelimesinden türetilmiştir.
Ağaç kaplamalarda mantarların oluşturduğu bir tür çürüme başlangıcı.
Ağaçlarda mantarların oluşturduğu bir tür çürüme başlangıcı.
Çürümeye yüz tutmuş yaşlı ağaçların gövde ve dalları için söylenen söz.
Kayın, kızılağaç ve kırmızı gürgen gibi ağaçların kerestelerinde veya ahşap kaplamalarda çürümeyle oluşan leke.
Kesilmeden yerinde kurumuş veya çürümeye yüz tutmuş ağaç.
Lifleri karşılıklı olup doğramacılığa yaramayan kereste.

Ardak, Küf:
Almanca: stockflecke
İngilizce: mildew
Fransıza: moisissure
Ağaçta mantarların oluşturduğu bir tür çürüme başlangıcı. Genellikle kırmızı gürgen ve kızılağaçta kahverengi ya da külrengi lekeler halinde belirir.

Ardak sözcüğünün yörelerimizde halk dilinde başka anlamları:
Çağın gerisinde kalmış, köhneleşmiş.
Direklerin seyrek dikildiği yapıda üstüne fazla yük verilen kiriş.
Tahta parçalarıyla bağlanmış kırık kol veya bacak.
İşlenmiş derilerin ezginleri.
İhtiyar adam.
Küfe.
Dar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ