Genellikle bir davranış, bir konuşma vb.nde yeterli görülen ölçü...

Doz,
Düze,
Dozaj,
Miktar,
Ölçü,
Fransızca: dose,
İngilizce: dose,
Rusça: doza,
Bir ilacın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı; dozaj.
Bir maddenin bir birleşiğe, bir karışıma giren veya girmesi gereken belli miktarı; düze, dozaj.
Genellikle bir davranış, bir konuşma vb. nde yeterli görülen ölçü, dozaj.
Uygun olan, yeterli görülen ölçü.
Bir defada verilen ilaç miktarı.
İstenilen etkiyi oluşturan ilaç miktarı.
Bir seferde verilen veya maruz kalınan madde veya radyasyon miktarı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ