Sağlam, kesin bilgi...

Yakin,
Yakn,
Kesin bilgi.
Sağlam, kesin bilgi.
Şüphesiz ve kesin bilgi.
Bir şeyi iyice, kesinlikle bilme.
Şüphesiz, sağlam ve kati olarak bilmek.
Şek ve şüpheden uzak olan; kesin.
Sağlam, sarsılmayan, şüphe ve tereddüt bulunmayan itikad, iman.
Hiç bir şekilde şüphe edilmeyecek derecede kesin olan ilim, bilgi.
İyi bilme; sağlam bilme.
Arapça, gerçekten bilmek anlamındaki yakn sözcüğünden türetilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ