Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi ...

Abide,
Anıt,
Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi.
Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide.
Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi.
Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide.
Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi.
Tarihte yüksek ve hakim bir mevkide olan vakaları veya büyükleri yaşatmak için yapılan bina.
Bir milletin tarihinde büyük bir değeri haiz olan vaka.
Uzun müddet dillerde destan olup kalan beliye ve dahiye.
Azametiyle, güzelliğiyle insanı hayrete uğratan mebani.

Anıt; 
Bir kişinin veye olayın hatırasına dikilen yapı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ