Ebcet hesabında otuz sayısının adı...

Lam,

Ebcet hesabında otuz sayısı.
Ebcet Hesabı:
Arapça: ebced,
Ebced,
Ebuced,
Cümel, Cifr, 
Sayı sembolizmi.

Arap alfabesinin her harfi bir rakamı karşılayan ve anlamsız sekiz kelimeden oluşan değişik bir düzeni.
Arap alfabesi, harfleri belli bir düzene göre sekiz gruba ayrılarak sıralandığında, birinci gruptaki harflerin okunuşundan meydana gelen kelime ve bu sıranın bütününün adı.
Bu sıralanışta harflere sırasıyle bir rakam değeri verilmesinden meydana gelen hesaplama sistemi. Özellikle tarih bildirmek için kullanılır. Ebced hesabı, özellikle mezar taşları ve yapı kitabelerinde çok kullanılmıştır.

Ebced veya  Arap alfabesindeki harflerin kolaylıkla hatırda kalması için düzenlenen bir harf dizisi ile bu harf dizisinin her birine tekabül eden bir rakam değeri sistemi ve diziyi oluşturan sekiz kelimenin ilkinin adıdır.

Ebced: 
Elif : 1, Ba : 2, Cim:3, Dal:4; Hevvez: He : 5, Vav : 6, Ze : 7; Hutti: Ha : 8, Tı : 9, Ya : 10; Kelemen: Kef : 20, Lam : 30, Mim : 40, Nun : 50; Sefes: Sin : 60, Ayn : 70, Fe : 80, Sad : 90; Karaşet: Kaf : 100, 
Rı : 200, 
Şın : 300 
Te : 400,  
Sehaz: Se 500, 
Hı: 600, 
Zel : 700; 
Dazığ: Dad : 800, 
Zı : 900, 
Ğayın: 1000.

İslamiyet' in kabulünden ve Arabistan' da Hint rakamları kullanılmaya başlanmadan önce hesap yapabilmek için harflerin rakam olarak kullanıldığı bir sayı sistemidir. Çağdaş ondalık sayı sistemi olan Hint sayıları çıktıktan sonra hesap yapmak için uygun olmayan ebced terk edilmiştir. Ebced rakamları kullanılarak ebced hesabı yapılabilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ