Ölçüt...

Kıstas,
Ölçüt,
Mısdak, 
Kriter,
Miyar,
İngilizce: criterion, 
Fransızca: criterium, critere.
Almanca: kriterium, konnzeichen, 
Yunanca: kriterion.
Ayırma, yargılama.
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke; ölçü, kıstas, mısdak, miyar, kriter.
Niteliksel ya da niceliksel bir karşılaştırmayı ve ayırımı güvenle yapmaya yarayan kavram ya da ölçünlü düzgü (norm). 
Bir etkinliği ya da nesneyi değerlendirirken baş vurulan ölçü ya da ana kural. 
Genel olarak, ayırma ve yargılama aracı; doğruyu yanlıştan ayırt etme aracı. 
Bilgide doğruluğu ya da yanlışlığı ayırma aracı.
Bir yargıya varmak ya da değer biçmek için başvurulan ilke.
Özde bir olan konuların karşılaştırılması sırasında temel alınan ölçü veya ölçüler.
Olay ve nesnelerin kendisi aracılığıyla değerlendirildiği veya ölçümlerin kendisine başvurularak yapılabildiği araç, referans noktası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ