Bolluk, genişlik...

Ferahi,
Bolluk, genişlik.
Farsça: ferahi
Bol ve geniş olma durumu.
Genişlik, bolluk. 
Ucuzluk.
Eskiden, Osmanlı döneminde; ucuzluk.
II. Mahmut devrinde feslerin tepesine püskülü tutturmak için takılan metal tepelik.
Polis ve inzibat görevlilerinin boyunlarına taktıkları ayça biçiminde üstü yazılı metal arma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ