Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil...

Amorti,
Fransızca: amorti, 
dépréciation.
Fransızcca: amortir,
Frasızca şiddetini hafifletmek, yatıştırmak alamındaki amortir kelimesinden türetilmiştir.
Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil.
Tamamı birden ödenerek faizinin işlemesi önlenen tahvil.
Bir istikrazın birden ödenerek faiz işlemesinin durdurulması işi.

Amorti kelimesinin diğer anlamları:
Piyangoda bilet değeri kadar kazanılan ikramiye.
Bir işe yatırılan parayı zamanla kazanmış olma; bedavaya getirme. 
Bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak.
Piyangoda en küçük ikramiye, teselli mükafatı.
Bir şeyde hisseye düşen en küçük pay.

Amorti etmek:
Bir ürün üretim maliyeti ile belirli bir sure sonra yapmış olduğu kazanımları kendisini sıfırlamak.

Amortisman:
Bir iktisadi işletmenin makina, cihaz, bina gibi taşınır ve taşınmaz varlıklarının, her yıl çalıştırılma veya kullanılmalarından doğan aşınma sonucu değerlerinden kaybettikleri kabul edilen miktarı karşılayacak ve belirli bir müddet sonunda o varlığı yeniden meydana getirmeye yetecek bir meblağın işletme hesaplarına zarar yazılmak suretiyle aktif hesapta azar azar biriktirilmesi işi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ