Yüksek sesle konuşan. ..

Farfara,
Arapça: ferfere.
Fransızca: fanfaron,
İngilizce: braggart, bigmouth.
Yunanca: perperos.
Arapça, akılsız ve hafif mizaçlı olmak anlamındaki ferfere sözcüğünden türetilmiştir.
Çok konuşan
Ağzı kalabalık.
Gürültücü, ağzı kalabalık (kimse), farfara.
Yüksek sesle konuşan.
Çok övünen.
Gürültücü, övüngen.
Ağız kalabalığı, gürültü.
Ağzı kalabalık, gürültücü.
Ağzı kalabalık, gürültücü, taşkın, şamatacı (kimse), farfaracı.
Ağzında sır tutamayacak derecede çok konuşan.
Ağzı kalabalık, gürültücü, patırtıcı (kimse).

Farfara, sözcüğünün başka anlamları:
Giysi için kırma vb. süsler.
Hafif meşreplik, boş gürültü.
Hafif meşreb, gürültü çıkaran.
Gürültülü.
Gürültüye boğmak.
Akılsızlık.
Boşboğaz,
Kuşboğaz.
Gürültüye boğmak.
Şişeden yapılan gaz lambası.
Sebatsız, aceleci.
Evi idare eden.
Övüngen.
Övünmeyi adet edinmiş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ