Ağırbaşlılık...

Vakar,
Vekar,
Arapça: vekar,
İngilize: dignity.
Fransızca: dignite.
Ağırbaşlılık, haysiyetli ve şerefli olma, temkin.
Ağırlık, ağırbaşlılık, soyluluk.
Ağırbaşlılık; yumuşak ve heybetli oluş, ciddiyet, izzet.
Vakar, kişinin davranışlarında, konuşmasında veya duruşunda ciddiyet ve olgunluk sergileme durumunu ifade eder.
Ağırbaşlı, ciddi ve temkinli, vakur.
Vakur,
Temkinli

Ağırbaşlılık, ciddiyet.
Ağırbaşlılık, kalp rahatlığı.
Halim ve heybetli oluş. 
Namusu muhafazayı mucib haslet. 
Temkinlilik. 
Azamet ve izzet.
Ağırbaşlılık, saygınlık.
Haysiyetini koruma, ağırbaşlılık.
Onur, ağırbaşlılık.
Ağır başlı, uslu.
İnsanın ağırbaşlı ve saygın bir tavır içinde olması anlamına gelir.

Halk arasında ağırbaşlılık olarak bilinen vakar, sahibine hürmet duyguları kazandıran bir fazilettir. 
Vakur şerefli olmak, onurlu olmak, temkinli olmak, ağırbaşlı olmak anlamlarındadır.

Habis:
İnsanlara sürekli kötülük yapan, hilekar ve yalancı insanlar habis olarak nitelendirilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ