Satrançta vezir...

Asaf,
Ferz,
Vezir (♕ ♛), 
İngilize: queen, vizier
Fransıza: reine,
Vezirler: Vüzera.
Satranç oyununda şahtan sonraki en değerli taş.
Satrançta, her yöne taş atlamadan gidebilen, önemce ikinci sırada gelen taş, ferz.
Satranç oyunundaki saldırı alanı en geniş taştır. Satranç oyununda her oyuncu oyuna şahın yanında konumlandırılmış bir vezirle başlar. Oyunun başlangıcında beyaz vezir beyaz karede siyah vezir ise siyah karede bulunur. Vezirin başlangıç konumu beyaz taşlarla oynayan oyuncu d1, siyah taşlarla oynayan oyuncu için d8 karesidir.

Vezir sözcüğünün başka anlamları:
Padişah yardımcısı.
Hükümdar vekili.
Eskiden bakanlık görevini üstlenen kişi. 
Eskiden, Osmanlı Döneminde hükümdar vekili, yardımcı, padişahın yakınlarından ve onun yükünü üzerine alan.
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad.
Osmanlı Devleti zamanında en yüksek mülkiye rütbelerine ulaşmış paşa. 
Ankara' nın Beypazarı ilçesinde bir içmece.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ