Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği...

Ticaret,
Tecim,
Arapça: ticaret.
İngilizce: commerce, trade, trading, 
Fransızca: commerce
Ürün, mal vb. alım satımı, tecim.
Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği; tecim.
Kazanç elde etmek için yapılan mal ve ürün alım satımı, alış veriş.
Bu etkinlikle ilgili bilim.
Böyle bir alım satımdan elde edilen kar.

İşlenmemiş, işlenmiş, yapılmamış, taşınır, durağan mal alım ve satımı. 
Kira ve kiralama, çeşitli olaylarda gerçekleşen kırılma ve dökülmenin onarımına, uğraşı edinilmek koşuluyla seyretme, eğlence yerleri açarak çalıştırma ve benzeri kazanç sağlayacak işlerle uğraşma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ