İçinde yabancı bir öge bulunmayan; mutlak...

Salt,
Mutlak,
Arı,
Sırf, saf, mahz.
Yalnızca, yalnız, sadece.
İngilizce: pure, absolute,
Fransızca: pur, absolu, modul,
Almanca: rein,
Latine: purus
Moğolca: salt,
Bulgarca: salt,
Yerel ağızlarda: zalt, saltan.
İçinde yabancı bir öge bulunmayan; mutlak.
İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış.
İçine, kendisine yabancı başka hiç bir şey karışmamış olan ; arı.

Salt sözcüğünün başka anlamları:
Deli.
Tatsız, yavan.
Başka bir yetiye bağlı olmayan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ