Halleri birbirine benzeyen; aynı durumda olma...

Hemhal,
Haldaş,
İngilizce: both
Fransızca: hemhal,
Farsça: hemhal
Aynı durumda olan.
Durumları aynı olan (kimseler).
Bir halde bulunan; halleri birbirine benzeyen; aynı durumda olma.
Aynı halde olan, durumları birbirine benzeyen, haldaş.

Hemhal olmak:
Aynı hali paylaşmak, aynı durumu yaşamak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ