Büyük, iri fare...

Ken,

Keme,
Geme,
Kenen,
Büyük, iri fare.
Kütahya yöresinde halk ağzında 
Ken, büyük, iri fare demektir.
Adana yöresinde, halk ağzında Keni, iri fare demektir.

Keme (Büyük sıçan),
Kenen (Keme, Büyük, iri fare),
Rate,
Cardon (İri fare),
Cırman (İri fare),
Geleni (Tarla faresi, büyük fare).
Kalemis (Misk faresi).
Keseğen (Fare).
Sıçan (İri fare).
Çatı Sıçanı (Kara Sıçan)
Gemi Sıçanı.

İRİ FARE

Ken sözcüğünün diğer anlamları:
Ocak önüne konan büyük yassı taş.
Dört köşe kesilen çam kerestesi.
Yapılarda kullanılan kalın ağaç, tomruk.
Ekilmeden bırakılmış tarla.
Çok dar raf, pervaz.
Dam saçağı.
Kez, defa.
Kenar.
Kin.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ