Yorgunluk, zahmet anlamlarında eski bir sözcük...

Meşekat,
Meşakkat.
Bitap,
Arapça: zahmet,
Yorgunluk, zahmet.
Çalışma vb. sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması, bitaplık.
Sıkıntı, eziyet.
Güçlük, zorluk, c
efa, 
Sıkıntı, zahmet, eziyet, 
Renc, azap, 
Şikl, güçlük, naz.
Zorluk, zahmet,
Ağrı, sızı. 
Öfke, gazab, hışım.
Sıkıntı, zahmet, meşakkat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ