1656 yılında İstanbul’da yeniçerilerin saraya karşı başlattıkları ayaklanma hareketine verilen ad...

Vakvakiye,

Çınar Vakası,
Vakayi Vakvakiye,
Vaka-i Vakvakiye,
Osmanlı İmparatorluğunda, 17. yüzyılda IV. Mehmet‘ in saltanatı esnasında 4 Mart 1656- 8 Mart 1656 tarihlerinde İstanbul’ da maaşlarını alamayan sipahi ve yeniçerilerin çıkarttığı askeri bir ayaklanmadır. Bu ayaklanmada, isyancılar tarafından idamı istenen kişilerin listesi Padişah IV. Mehmed' e verildi. İdamı istenen kişileri Padişah öldürterek cesetlerini ayaklananlara teslim etti. 

Bu cesetler At Meydanı' na götürülerek orada bulunan büyük bir çınar ağacına asıldı. Bu nedenle Çınar Vakası denmiştir. Hint mitolojisi' nde  rivayete göre meyveleri insan olan vakvak ağacına benzetilmesi sebebiyle de Vaka-i Vakvakiye olarak da adlandırılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ