Soy, sülale ...

Uruk,
Irk,
Soy,
Hanedan,
Aile,
Nesil,
Soy, sülale,
Nesil, kuşak, soy.
Irk, soy, sülale, hanedan, aile, nesil.
Aşiret kolu, boy, oymak.
Oba, aile.

Uruk sözcüğünün başka anlamları:
İp, urgan.
Tane, tohum.

Uruk:
Antik bir Sümer şehridir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ