Boy, klan...

Anar,
Kabile,
Klan,
Boy,
Soy,
Bir aşiretin kollarından her biri.
Bir kabilenin bölünen boylarından her biri.
Sosyolojide bir kabile ya da boyun bölündüğü iki ya da çok parçadan her biri.
Ortak bir atadan türediklerine inanılan, toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk; kabile, klan.

Anar sözcüğünün başka anlamları:

Ömürler, hayatlar, yaşlar.
İran'ın Kirman Eyaleti' nde şehir. 
Azerbaycanlı ünlü yazar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ