Sıkı...

Dar,
Sıkı,
Tığız,
Tıkız,
İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş; tıkız, gevşek olmayan.
Sıkıca, iyice.
Zorlu, güçlü ve etkili.
Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan.
Katı.
Yoğun.
Zorlayıcı durum.

Sıkı sözcüğünün diğer anlamları:
Cimri.
Tutumlu.
Mermi.
Silah, tabanca.
Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kağıt parçaları vb. şeylerin tümü.
Dolma silahlarda barut üstüne indirilen tıpa.
Av tüfeğini doldurmak için kullanılan çaput.
Sıkıştırma aygıtı, pres.
Güçlü ve çabuk, hızlı.
Güzel, yaman.

Bulgur.
Bulgur pilavı.
Bir çeşit tatlı.
Pekmez yapma işi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ