Sembolizm akımına öncülük eden şairler için kullanılan sözcük...

Dekadan,
Fransızca: decadent,
Sembolizm akımına öncülük eden şairler için kullanılan sözcük.
Dekadan, (décadent) 'düşkünleşmiş' anlamına gelen Fransızca bir kelime. 
19. yüzyıl sonlarında Fransa' da natüralistlere karşı ortaya çıkan sembolizm akımına öncülük eden sanatçılara, edebiyatı soysuzlaştırdıkları ima edilerek verilen isim.
Düşkünleşmiş anlamına gelen Fransızca bir kelime. Sembolizm akımına öncülük eden şairlere verilen ad.

19. yüzyıl sonlarında Fransa' da natüralistlere karşı ortaya çıkan sembolizm akımına öncülük eden sanatçılara, edebiyatı soysuzlaştırdıkları ima edilerek verilen isim. Akım o zamana kadar gelen edebiyat geleneklerini yıkma yoluna giderek, toplumsal ve sanatsal düzenin dışına çıkmayı planlamıştır. İmgeye karşı aşırı neredeyse hastalık derecesindeki duyarlılığa sahip dekadanlar, daha önce görülmemiş imgeler yaratarak bu imgeleri karşılayacak sözcükler oluşturmuşlardır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ