Gelişmemiş, cılız...

Kurada,
Arapça: kurada.
(Hurada)
Bazı yerel ağızlarda hurada biçimi de geçer.
İşe yaramaz, yıpranmış, eskimiş, bozulmuş (eşya).
Gelişmemiş, cılız.
İşe yaramaz, yıpranmış, eskimiş, bozulmuş eşya.
Gelişmemiş, zayıf, cılız (insan ve hayvan).
Dayanıksız, güçsüz (kimse).
Çok zayıf, bir deri bir kemik kalmış.
Eskimiş, işe yaramaz durumda.
Eskimiş, işe yaramaz (eşya).
Gelişmemiş, cılız veya bitkin (hayvan).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ