Hayvan topluluğu...

Sürü,
İngilizce: herd.
Hayvan topluluğu.
Hayvan sürüsü.
Kalabalık, küme, yığın.
Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
Yönlendirilebilen insan topluluğu.
Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
Genellikle sığır ve koyun gibi bazı türlerin topluluk adı.
Kaytaban: Sürü, deve sürüsü,
Başıboş, düzensiz olan,
Ordu,
Güruh.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ