Haber, söz...

Sav,
İddia,
Müddea,
Tez,
Haber,
Bilgi, haber.
Haber, söz.
Söz, laf, dedikodu.
Söz, lakırtı.
Hikaye, kıssa.
Atasözü.
İddia edilen, ısrarla savunulan husus, görüş, maksat, fikir, düşünce, tez vb.

Sav sözcüğünün diğer anlamları:
Mektup.
Tarla sulandıktan sonra boşa akan su.
Üşütme, nezle.
Berber kayışı.
Sağlam.
Tüm.
Sağ.
Benzer, gibi.
Salgın.
Hastalık, salgın.
Kısa sürede gelip geçen salgın hastalıklara verilen ad.
Anlamdaş.
Kanıtsav, önerme.
Kanıtlanmış olan genel vargı.
Bir önermenin içlemi; önermenin dile getirdiği durum.
Bir görüş ya da vargıyı ileri süren yargı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ