Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği...

Deyim,
Tabir,
Söz öbeği.
İfade,
Istılah,
Cümle.
Deyiş,
Söz, kelime.
Mani, destan, ağıt, şiir, mısra, şarkı, türkü, gazel.
İngilizce: statement, locution, idiom, expression, string, phrase, word. expression,
Fransızca: locution, expression, idiom,
Almanca: ausdruck, redensart,
Tek bir kelime yerine geçen, tek bir anlam veren kelime öbeği.
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği; tabir.
İfade gücünü arttırmak için bir araya getirilen ve genellikle gerçek anlamları dışında bir anlam kazanarak kalıplaşan kelime öbeği, tabir, ıstılah.

Düz anlamlarından sıyrılmış sözcüklerin başka bir anlama gelecek biçimde kalıplaşması.
Yüksek anlamlı koşuk.
Bir önermenin belli bir kişice belli bir anda belli bir savı dile getirmek ereğiyle kullanılması edimi.
Anlatım gücünü artırmak için, gerçek anlamı dışına kayan, bazı sözcükleri değişmediği halde bazıları değişip çekimlenebilen kalıplaşmış birden çok sözcük.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ