Derisi, dişi ve yağı için avlanan bir deniz memelisi...

Mors,
Denizaygırı,
(Odobenus rosmarus).
Latince: Odobenus rosmarus
İngilizce: walrus, morse,
Fransızca: mors, morse.
Almanca: walross,
Derisi, dişi ve yağı için avlanan bir deniz memelisi.

Morsgillerden, Kuzey Atlantik' te yaşayan, derisi, dişi ve yağı için avlanan bir memeli hayvan; denizaygırı.
Etçiller (Carnivora) takımının morsgiller (Odobenidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 4 m. Sırtı yeşilimsi, karnı soluk esmerdir. Derisi, dişi ve yağı için avlanır. Kuzey Atlantik Okyanusunda yaşayan yarı sucul bir memeli türüdür. Deniz filleri ile karıştırılmamalıdır.

Mors sözcüğünün diğer anlamları:
Mors alfabesi.
Bu işaretleri almaya ve göndermeye yarayan alet.
Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan telgraf dizgesi.
Gizli işaret.
Ölüm.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ