Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)...

Cimbakuka.
Çelimsiz ve biçimsiz kimse.
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse).
Biçimsiz, çelimsiz, eğri büğrü (kimse).
Çelimsiz, bakımsız kimse.
Biçimsiz insan.
Güçsüz, zayıf, nahif, biçimsiz insan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ