Alaycı, alaycı bir biçimde...

Müstehzi,
İstihza,
Sarkastik,
İronik,
Alaycı.
Alaycı bir biçimde.
Arapça: mustehzi,
Azerice: istehzalı.
İngilizce: sarcastic.
Arapça, alay etmek anlaındaki istihza sözüğünden türetilmiştir.
Alaycı.
Alaycı bir biçimde
Alay eden, alaycı.
İstihza eden.
Biriyle eğlenen.
Dalga geçen.
Herkesle eğlenmek isteyen.
Alay etmekten hoşlanan (kimse), alaycı.

Alay eden, alaycı, üstü kapalı olarak eleştiren, hicveden, istihzada bulunan kişi veya kimse anlamlarında kullanılır.

Müstehziyane:
Alaycı bir kimseye yakışır tarzda, alaycı bir şekilde.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ