Yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan zafere verilen ad...

Pirus zaferi,
Pyrrhic zaferi,
Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer.
Kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder.
Pirus Zaferi, aslında Pyrrhus Zaferi olarak da bilinen bir tarihi olayı ifade eder.
Bu zafer, Antik Yunanistan döneminde yaşanan ve Pyrrhus (Pirus) adlı bir Yunan kralının komutasındaki Epir Krallığı' nın Romalılarla yaptığı çatışmalara atfen kullanılan bir terimdir. Pirus Zaferi, M.Ö. 280-275 yılları arasında gerçekleşen çeşitli savaşlardan oluşan bir dizi çatışmayı kapsar. Pyrrhus, Makedon asıllı bir komutan ve Epir Krallığı' nın hükümdarıydı. Bu savaşlar, Pyrrhus' un İtalya' yı ele geçirmek ve Romalılarla rekabet etmek amacıyla düzenlediği seferlerdir. Kralı Pirus Roma’ ya saldırır ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder. Sonunda Pirus, savaşı kazanır; ancak 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Savaşı kazanmıştır, ama yanında koskoca ordudan artakalan üç beş sefilden fazlası kalmamıştır. Pirus’ un bu zaferin ardından; Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme dediği söylenir.

Pirus Zaferi aslında yenilmeye mahkum galibiyetleri anlatmak için kullanılır. Bu olaya atfen, benzer şekilde kazanılan savaşlara Pirus zaferi denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ