Çevresini sardığı motife kabartma havasını vermeye yarayan bir tür fisto...

Brode,
İşleme,
Fransızca: brode.
Bir tür fisto.
Çevresini sardığı motife kabartma havasını vermeye yarayan bir tür fisto. Kağıt, kumaş, deri gibi malzemeler üzerine makine veya el ile yapılan kabartma şeklindeki işleme veya nakış.
Kumaş, deri veya kağıt üzerine makine ya da el ile yapılan kabartma dekoratif işlemedir.

Bu işleme için renkli iplik, altın ya da gümüş tel, pamuk ipliği veya ipek kullanılır. Mısır' da Firavunların saltanat sürdüğü devirlerde ortaya çıkmış ve işlenmeye başlamıştır. Önceleri el emeği olan bu işlemeler zamanla dokuma tezgahları, daha sonra da yüzlerce iğnesi olan yüksek hızlı ve bilgisayar kontrollu modern makinalarla işlenmeye başlamıştır. Makinede ve seri üretim ilk olarak 1848 yılında İsviçre’ de başlamıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ