İki tepe arasındaki geçit...

Catak,
Kısık,
İki tepe arasındaki geçit.
Denizli yöresinde halk dilinde verilen ad.
İki dağ yamacının arasında oluşmuş derin dere yatağı.
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer. 
İki dağ arasında dar ve uzun yol, derbent

Catak sözcüğünün başka anlamları:
Birbirine yapışık, ikiz (meyve için).
Kazak ve Kırgızlarda göçebe boylardan ayrılıp kent ve kasabaların çevresine yerleşen yoksul çiftçi ya da işçi sınıfı.
Yatacak yer, yatak, geceleyecek mahal.
Yabani hayvanların yuvası. 
Daimi mesken.
Caakkana.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ