Cezayir' in 2. Devlet Başkanı...

Huari Bumedyen,

Houari Boumedienne,
Arapça: هواري بومدين,
Asıl adı: Mohammed Ben Brahim Buharuba,
(D. 23 Ağustos 1932, Clauzel, Kalime Vilayeti, Cezayir - Ö. 27 Aralık 1978, Algeria, Cezayir), Cezayirli subay ve devlet adamı. 
Cezayir' in 2. Devlet Başkanı.
Bağlantısızlar Hareketi Genel Sekreteri.
Cezayir' de Ahmed Bin Bella' ya karşı yaptığı kansız askeri darbeyle iktidarı ele geçirdi. 
1965 - 1978 Cezayir Devlet Başkanı. 

Ölümünden önceki yıllarda Üçüncü Dünya ülkelerinin (Bağlantısızlar Hareketi) bayraktarlarından biri olarak, özellikle uluslararası yeni bir ekonomik düzenin kurulması gerektiğini savundu.

Asıl adı Muhammed Buharruba, 23 Ağustos 1932 tarihinde Cezayir' in Kalime (Guelma) kenti yakınların­daki Heliopolis’ te doğdu. Konstantin' deki İslam Enstitüsü ve Kahire' de el-Ezher Üniversitesi' nde okudu. 1954 yılında Fransa' ya karşı başlayan bağımsızlık mücadelesine katıldı. Huari Bumedyen adını aldı. Oran yöresindeki askeri bölgenin komutanlığını üstlendi. 1960 yılında kurtuluş ordusunun genelkurmay başkanı oldu. Fransızların erişemeyeceği Fas ve Tunus' ta bir Cezayir ordusu yetiştirdi.

1962 yılında Fransızlarla barış antlaşması imzalandı. 1962 yılında Bumedyen, genelkurmay başkanlığı görevinden ayrıldı. Ben Bella' yı devlet başkanı yapan askeri ayaklanmayı hazırladı. Komutasındaki birliklerle başkent Cezayir' e yürüyerek Ahmed Ben Bella' nın başa geçmesini sağladı. Kendisi de devlet başkanı yardımcısı ve savunma bakanı oldu.

1965 yılında, Ben Bella' yı devirerek devlet başkanlığını üstlendi. Halktan geniş bir destek görmedi. Ülkeyi 26 üyeli bir devrim konseyi ile birlikte yönetti. Bumedyen ordu üzerinde otorite sağladı. 1968 yılında bir suikast girişiminden kurtuldu. 1971 yılında Fransa ile özel ilişkilerin sona ermesi pahasına enerji kaynaklarını (petrol, doğal gaz), bankaları ve büyük sanayi dallarını devletleştirdi. Ülkede toprak reformu yapılması ve ülkenin Araplaştırılması için çalıştı.

1973 Arap-İsrail Savaşı sırasında etkin bir diplomatik rol oynadı. Süveyş Kanalı' na takviye güç olarak Cezayir birlikleri gönderdi. 1975 yılında Atlas Okyanusuna çıkış yolu olarak İspanyol Sahrası' nın (Rio de Oro, bugünkü Batı Sahra) bir bölümünü alma girişimi Cezayir'i Fas' la savaşın eşiğine getirdi. 1976 yılında referandumla Ulusal Berat ve hemen ardından anayasa kabul edildi. 
Batılı ülkelerle önemli sanayi ve ticaret anlaşmaları imzalayan ve aynı zamanda bağımsızlıktan ödün vermeden Sovyet bloku ile yakın ilişkiler kurdu. Bağlantısızlar Hareketi' nin önde gelen isimlerinden biri oldu.

Anissa Bumedyen ile evli olan Bumedyen, 27 Aralık 1978 tarihinde 46 yaşında öldü.

Yerine Rabah Bitat Delet Başkanı oldu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ