Hesap...

Adisyon,
Hesap pusulası,
Hesap tutma.
Hesap,
Hisab,
Arapça: hisab.
İngilizce: account
Fransızca: calcul
Aritmetik.
Matematik.
Matematiksel işlem.
Alacaklı veya borçlu olma durumu.
Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kağıt; hesap pusulası, adisyon.
Önceden yapılan tahmin.
Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü.
Bir iş için önceden ayarlama yapma.
Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge.
Kişi, kurum ve kuruluşların borç ve alacaklarının sistemli bir biçimde kaydedildiği çizelge.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ