Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakma...

Tevekkül,
Arapça: tevekkul,
Arapça, işi birine havale etmek anlamındaki vekl kelimesinden türetilmiştir.
İşi başkasına ısmarlamak.
Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah' a bırakma, Allah’ a güvenme.
Her türlü gerekli sebebe baş vurduktan sonra kadere razı olup sonucu Allah’ tan bekleme, işlerini Allah’ a bırakma, yeis ve kederden kurtulma, Allah’ a güvenme.
Sebeblere tevessül ettikten sonra neticesini Allah' a bırakmak. Allah' tan gelene razı olmak. Kendine ait vazifeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah' dan istemek. 
Kadere razı olmak. Hakka güvenmek.
Yeis ve kederden uzak olmak.
Acizlik göstermek.
Allah' a dayanma ve güvenme.
Vekil etme, gerekeni yaptıktan sonra neticeyi Allaha bırakma.
Allah' a güvenmek, kadere razı olmak, işi Allah' a bırakmak.
İşi Allah' a bırakma.
İşi başkasına ısmarlamak.
Kadere, yazgıya boyun eğmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ