Ayrıntı...

Detay,
Teferruat,
Tafsilat,
Ayrıntı,
Feri,
İngilizce: detail,
Fransızca: detail,
Almanca: einzelheit
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay.
Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri; teferruat, tafsilat.
Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya.
Tiyatro parçasındaki ana düşünceye yardımcı olan sözcük, tümce ya da eşya.
Yazın ve sanat yapıtlarında, bir bütünün ufak parçaları.
Tiyatro oyununda, ana düşünceyi pekiştirici sözcük, tümce ya da eşya.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ