Yapılarda çatıya yatay konulan düzgün ağaç...

Omuz,
Çiğin,
Eğin.
Menkip,
Arapça: menkib, menkip.
İngilizce: shoulder,
Fransızca: epaule (de la courbe),
Almanca: schulter.
Yapılarda çatıya yatay konulan düzgün ağaç.
Anadolu ağızlarında omuz yerine daha çok çiğin adı kullanılır. 

Omuz sözcüğünün başka anlamları;
Boyun.
Dağ yamacı.
Kol kemiğinin omuzla birleştiği yer, omuz başı, omuz.
Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.
Gövdenin boyun omurlarıyla kolun üst bölümü arasındaki bölgesi.
İçine eşya koymak amacıyla duvarlarda yapılmış olan küçük boşluklar.
Ön kolların bağlı olduğu omuz kemerinin bulunduğu bölge.
Türkmenlerin omuz olarak kullandıkları egin biçimi Türkçede arka, sırt anlamına gelir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ