Borç ödemede güvenilir olma durumu; kredi...

İtibar,
Arapça: itibar,
Arapça, ölçmek, tartmak anlamındaki abr sözcüğünden türetilmiştir.
Saygınlık.
Prestij.
Hürmet,
İbret alma.
Saymaca,
Borç ödemede güvenilir olma durumu; kredi.
Değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij.
Saygı görme, saygı gösterme, değer verme, kendine değer verilme.
Önem verme, önem verilme, dikkate alma, dikkate alınma.
Hatırı sayılır olma durumu, şeref, haysiyet.
Ticari hayatta güvenilir olma durumu, güven kazanmış olma.
Bir şeyin gerçek olmayan, öyle farzedilen değeri.
Ehemmiyet vermek, hürmet, riayet ve hatırsamak, kulak asmak, ibret alıp uyanık olmak, birisini veya sözünü makbul farzetmek şeref, haysiyet, bir şeyin gerçek değil, kararlaştırılan değeri.

İtibar etmek: 
Değerlendirmek, dikkate almak.
Saygı göstermek, saymak, değer vermek
Göz önünde bulundurmak, dikkate almak
Kredi açılması için bir yere yazılan mektup

İtibardan tasarruf olmaz. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ