Süngü gibi yalnız batırılarak, yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç...

Meç,
Fransızca: meche.
Latince: meche
Rusça: mec.
Düz ve ensiz kılıç.
Süngü gibi batırmak suretiyle kullanılan ensiz ve düz kılıç.
Süngü gibi batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç.
Süngü gibi yalnız batırılarak, yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç.
Ateşli silahların icadından evvel kullanılan harp aletlerinden biri. 

Artık askeri aksesuar olarak kullanılan, süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz, keskin, sivri uçlu, eski bir kılıç türü.
Keskin olmayan talim kılıcı, uzun ve ince kılıç.
Keskin olmayan, yalnızca süngü gibi batırılarak yaralamaya yarayan, düz ve ensiz kılıç.

Meç sözcüğünün başka anlamı:
Saç aralarına, yoğunluk gözetilmeksizin sık veya seyrek olarak yapılan, beyaza yakın açıklıkta renk uygulaması.
Saçın küçük tutamlar biçiminde değişik renklerde boyanmış durumu
Yer yer küçük tutamlar halinde açıklı koyulu renk vermek suretiyle yapılan saç boyama tarzı.
Diğer saçlardan farklı bir renkte olan saç tutamı.
Saçların geri kalan yanına göre özel bir şekilde düzenlenmiş perçem.

Çelik çomak oyunu.
İmece.
Bilye.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ