Edebiyatta insan olmayan varlıkları konuşturma sanatı ...

İntak,
İntak arapça bir kelimedir.
Konuşturma, 
Dillendirme, 
Dile getirmek.  
Söz söyletme sanatı.  
Konuşturma söyletme.   
Edebiyatta insan olmayan varlıkları konuşturma sanatı.
İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları konuşturma sanatıdır. 
Konuşturma, kişileştirmeden sonra gelir. 
Varlık önce kişileştirilir, gerekirse konuşturulur.
Kişileştirilen varlıklara, hayali yaratıklara söz söyletme sanatı.  
İnsan dışındaki varlıkları konuşturma sanatı.   

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ