Sayı, tane...

Adet,
Arapça: aded.
Sayı.
Tane.
Sayı bildiren işaret, rakam.

Adat:
Faiz hesaplamalarında kullanılan ve faize esas olan anapara miktarı ile gün sayısının çarpılıp yüze bölünmesi sonucu bulunan tutar.

Adet, sözcüğünün başka anlamları:
Herkes tarafından uyulan hal, olagelmiş, alışılmış şey, usul, görenek.
Bir davranışı alışkanlık haline getirme.
Adet, töre, alışkanlık, huy, tabiat.
Alışkı, tabiat.
Eski dilde töre, deydene.
Görenek, örf, adet,
Töre, gelenek.
Aybaşı, adet.
Regl,
Hayız.
Kadınlarda ergenlik çağında başlayan, ayda birkaç gün süre ile rahimden kan gelmesi şeklinde görülen ve belli bir yaşa kadar devam eden fizyolojik durum, regl, aybaşı, hayız.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ