Farklı davranış içinde bulunan kimse...

Alem,
Arapça: alem,
Rusça: mir.
Farklı davranış içinde bulunan kimse.
Aynı konu ile ilgili kimseler.
Durum ve şartlar.
Herkes, başkaları.
Ortam, çevre.
Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey.

Alem sözcüğünün diğer anaları:
Bayrak.
Simge.
Evren.
Dünya, cihan.
Eğlence.
Bu kimselerin uğraşlarının bütünü.
Belli bir gruptaki canlıların bütünü.
Alem, minarenin tepesindeki ay yıldız.
Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.
(Mimarlık) Minarelerde külahın tepesine, camilerde de esas kubbenin en sivri yerine takılan madenden yapılmış tepelik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ