Orta Asya Türk yazı dilinin başlangıç evresini oluşturan Türk lehçelerinden biri...

Hakaniye,
Orta Asya Türk yazı dilinin başlangıç evresini oluşturan Türk lehçelerinden biri.
Hakaniye Lehçesi,
Karahanlı lehçesi,
Doğu Lehçesi,
Hakaniye Türkçesi,
Eski Türk lehçelerinden biri,
Orta Asya Türk yazı dilinin başlangıcı,

Orta Asya Türk yazı dili, Karahanlı (ya da Hakaniye) Türkçesi, Harizm-Altınordu Türkçesi ve Çağatayca olmak üzere üç döneme ayrılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ