“Karahanlıca” da denen ve Orta Asya Türk yazı dilinin başlangıç evresini oluşturan Türk lehçelerinden biri ...

Hakaniye,
Doğu Lehçesi,
Hakaniye Lehçesi,
Hakaniye Türkçesi,
Karahanlı lehçesi,
Karahanlı Türkçesi,
Eski Türk lehçelerinden biri,
“Karahanlıca” da denen ve Orta Asya Türk yazı dilinin başlangıç evresini oluşturan Türk lehçelerinden biri. 
Hakaniye lehçesi, Uygurcanın devamı olup 14. Yüzyıldan sonra Çağa­tayca adını almıştır.

Orta Asya Türk yazı dili, Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi, Harizm-Altınordu Türkçesi ve Çağatayca olmak üzere üç döneme ayrılır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ