Kadro...

Ekip,
Takım,
Küme.
Kadro,
Personel çizelgesi, 
İdari personel.
İtalyanca: quadro.
Latince: quadro.
Fransızca: cadre
İngilizce: staff, personnel, roll.
Bir tüzel kişiliğin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştiren kişi veya kişiler.
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi. Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge.
Takımı oluşturan ve genellikle görev ve sorumlulukları aynı ya da benzer sporcu ve kişilerin oluşturduğu küme.
Belli bir sebeple bir arada bulunan kimselerin bütünü.

Torba kadro:
Gereğinde yetkilinin uygun göreceği yerlerde ve miktarlarda kullanılmak için saklı bulundurulan kadroların tümü.

Kadro sözcüğünün başka anlamları:
Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal bölüm.
Çerçeve, armatür.
Çizelge.
Dikey ve yatay çizgilerle dörtgenlere bölünmüş çizelge.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ