Geveze...

Lafazan,
Ağız kavafı, Ayran ağızlı,
Boşboğaz.
Cır cır,
Çençen, Çenesi düşük, Çene kavafı, Çok konuşan.
Geveze,
Lafçı, Lakırtı ebesi, Lakırtı kavafı, Lakırtıcı,
Mavracı.
Zevzek,

Çok konuşan, gereğinden fazla söz söyleyen; çençen, çenesi düşük, ayran ağızlı, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, lakırtıcı, çene kavafı, cır cır, mavracı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ